Data/Hora
27/02/23 - 06/03/23
16:00 - 20:00

Categories


Descripció

INSCRIPCIÓ

Enviant un correu electrònic a enginyersgp@enginyersgp.cat amb les següent dades:

  • Nom i cognoms
  • Núm. col·legiat / Col·legi Professional (en cas de col·legiats del Consell i de la METGEC)
  • Adreça
  • Codi Postal i Població
  • Mòbil
  • E-mail
  • Titulació
  • Empresa / Àmbit laboral

 

En els últims mesos hem detectat incompliments en la coordinació de seguretat i salut, tant en la fase d’execució dels projectes com en els estudis de seguretat. Des d’Enginyers Garraf-Penedès, conscients de la responsabilitat que això comporta per als tècnics, hem organitzat una acció formativa conjuntament amb la Fundació Laboral de la Construcció, que tindrà lloc els dies 27 de febrer i 6 de març i que anirà a càrrec de ponents de referència en el sector.

Aquesta és una gran oportunitat per formar-se i per resoldre tots els dubtes respecte les funcions i obligacions de la figura del coordinador de seguretat en matèria de prevenció de riscos laborals.

CONTINGUTS:

Presentació de les jornades a càrrec de:

– Sra. Mar López, degana d’Enginyers Garraf-Penedès

– Sr. José Luis Mármol, responsable Seguretat i Salut de la Fundació Laboral de la Construcció

Jornada 1
ELABORACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT; FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Dilluns 27 de febrer, de 16h a 20h

Impartida per:

Sr. Miguel Ángel Sáez, Arquitecte Tècnics, CSS i Enginyer d’Edificació a Tulpan Intermediació, i professor associat de Seguretat i Prevenció a l’EPSEB.

Sr. Oriol Llop, Arquitecte Tècnic, CSS a Tulpan Intermediació i membre de la Junta Directiva de ACSYS (Associació de Coordinadors de Seguretat i Salut)

Programa

  • Elaboració de l’ESS
  • Criteris per a l’elecció del CSS; plecs
  • Obligacions del CSS
  • Aspectes pràctics enfocats al CSS durant l’execució de l’obra

Jornada 2

RESPONSABILITATS DEL PROMOTOR I DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Dilluns 6 de març, de 16h a 20h

Impartida per:
Sr. José Luís Martínez Campillo
, Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona. Ministeri de Treballs i Assumptes Socials

Programa

  • Àmbit Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció: manteniments/obres
  • Obra menor / Obra amb projecte
  • Responsabilitats en matèria de PRL
  • Els assistents rebran un welcome pack que inclourà una invitació per a Construmat.

Formació adreçada a:
Professionals titulats com enginyers, enginyers tècnics, arquitectes i arquitectes tècnics.
Altres professionals que tinguin interès en adquirir i millorar els seus coneixements en la matèria tractada.

Dates i horaris:
27 de febrer i 6 de març de 2023
De 16h a 20h

Durada:
8 hores

Lloc:
Seu Enginyers Garraf-Penedès
c/ del Pare Garí, 91
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 814 57 57

Drets d’inscripció:
Jornada 1:
Preu general: 68 €
Preu col·legiat: 48 €
Preu assalariat empresa col·laboradora Enginyers Garraf-Penedès: 48 €

Jornada 2:
Preu general: 68 €
Preu col·legiat: 48 €
Preu assalariat empresa col·laboradora Enginyers Garraf-Penedès: 48

En cas d’inscripció a les dues jornades s’aplicarà un 15% de descompte sobre l’import de la segona jornada.

Aquesta formació s’impartirà de manera presencial i en línia. Els drets d’inscripció per ambdues modalitats són els mateixos.

Els drets d’inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiat. Contacta amb la Secretaria per a realitzar les gestions corresponents al pagament. Tel. 93 814 57 57 o bé per email a: enginyersgp@enginyersgp.cat.

Aquesta formació està 100% subvencionada per a col·legiats/des d’Enginyers Garraf-Penedès.

Les places són limitades i s’assignen per odre d’inscripció.

Assistència

Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir com a mínim a un 75% de les hores del curs.

Objectiu

Formació Externa

Dirigit a

Professionals titulats com enginyers, enginyers tècnics, arquitectes i arquitectes tècnics.
Altres professionals que tinguin interès en adquirir i millorar els seus coneixements en la matèria tractada.

Formació per a Coordinadors de Seguretat i Salut