Data/Hora
20/03/23 - 28/03/23
16:00 - 18:00

Categories


Descripció

Inscripció

Curs en quatre sessions de 2 hores: 20, 21, 27 i 28 de març de 2023.

– 1a Sessió – Visió general ATEX i propietats de les substancies ATEX:

 • Introducció a l’ATEX: Història i Definicions.
 • Gasos, vapors i núvols combustibles: Introducció i paràmetres rellevants. (UNE-EN ISO/IEC 80079-20-1:2021)
 • Polsos combustibles: Introducció i paràmetres rellevants. (UNE-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016)
 • Exemple i utilitat d’una fulla de caracterització ATEX d’un pols. Bases de dades estàndard.
 • Marc reglamentari de l’ATEX: Europeu i Internacional.
 • Normes ATEX i literatura de referència.

– 2a Sessió: Directiva 2014/34/UE – RD 144/2016:

 • Introducció a Directiva 2014/34/UE – RD 144/2016 abast i obligacions. Procediments de conformitat i marcat d’equips.
 • Marcat ATEX, grup, categoria i nivell de protecció de l’aparell.
 • Equips elèctrics: Modes de protecció. Sèrie de normes EN 60079.
 • Equips no elèctrics: assemblatges, aplicació, anàlisis de riscos d’ignició. UNE-EN ISO 80079-36:2017 i UNE-EN ISO 80079-37:2018
 • Equips especials.
 • Casos pràctics marcat ATEX i selecció d’aparells.
 • Cas pràctic anàlisis de riscos d’ignició d’una màquina industrial.

– 3a Sessió – Directiva 1999/92/CE – RD 681/2003:

 • Introducció a Directiva 1999/92/CE – RD 681/2003 i obligacions.
 • Classificació de zones: emplaçaments amb atmosferes explosives de gas. UNE-EN IEC 60079-10-1:2022
 • Exemple pràctic de classificació de zona ATEX de gas.
 • Classificació de zones: emplaçaments amb atmosferes explosives de pols. UNE-EN 60079-10-2:2016
 • Exemple pràctic de classificació de zona ATEX de pols.
 • Qüestions pràctiques de classificació d’emplaçaments.

– 4a Sessió – El DPCE i els sistemes de protecció contra explosions:

 • Fonts d’ignició ATEX: introducció a les normes EN 1127
 • Visió pràctica de les possibles causes de fonts d’ignició en casos reals de gas i pols.
 • Riscos electroestàtics: Introducció a la guia tècnica UNE-CLC/TR 60079-32-1.
 • DPCE: avaluació de riscos.
 • DPCE: mesures de reducció de les fonts d’ignició o mesures per evitar o limitar els efectes de l’explosió.
 • DPCE: exemple general
 • Adequació d’equips per treballar en atmosferes explosives.

  Objectiu

  Adquirir una visió general i eines particulars per a resoldre els reptes associats a les atmosferes explosives i desenvolupar un entorn industrial segur.

  El resultat de l’aplicació de l’ATEX en la planta industrial requereix de l’elaboració d’una documentació especifica, entre d’altres el mes important és: El Document de Protecció Contra Explosions o DPCE. Degut a la seva importància per la seguretat que aporta i el seu caràcter obligatori es reserva una sessió completa a l’execució d’aquest tipus de document.

   

  Dirigit a

  El curs va dirigit a enginyers, químics, tècnics de prevenció de serveis de prevenció propis i aliens; gerents, directors o responsables d’empreses amb atmosferes explosives i a tot professional que exerceixi activitats relacionades amb la seguretat, el manteniment i control d’atmosferes explosives en empreses de múltiples sectors amb fonts potencials d’ignició i en les quals es desenvolupin activitats d’emmagatzematge de combustibles, explotacions mineres, estacions de servei de carburants, indústria de la fusta, alimentació, etc.

   

  Docent

  Pau Gairí Pallares

  Embedded Systems, Industrial Safety Engineer and RESCluster Co-founder

   

  Ubicació

  C/Aribau , 8, Lleida

Curs d'Atmosferes Explosives