Data/Hora
15/02/23 - 17/03/23
10:00 - 13:00

Categories


Descripció

Inscripció aquí

15-17/02/23: 10-13h

Hi ha projectes senzills d’estructura, com per exemple la implantació de plaques en cobertes de naus industrials, o les càrregues a entregar en una empresa de prefabricats, o la realització d’un petit altell metàl·lic que, amb una mica d’aprenentatge, el tècnic pot aprendre a realitzar. Per aquesta raó, s’ha organitzat el curs de càlculs senzills en el que es desenvoluparà petits càlculs d’estructura i fonaments.
Comprendrà principalment dels següents càlculs:
– Descens de càrregues
– Verificació de càrregues per entregar a empresa de prefabricats
– Verificació implantació plaques solars o fotovoltaiques. Comprovació de corretja metàl·lica.
– Càlcul de pòrtic metàl·lic i fonament.
No es calcularà estructura de formigó ni fusta.

Objectiu
Hi ha projectes senzills d’estructura, com per exemple implantació de plaques en cobertes de naus industrials, o les càrregues a entregar en una empresa de prefabricats, o la realització d’un petit altell metàl·lic, que amb una mica
d’aprenentatge el tècnic pot aprendre a realitzar. Per aquesta raó, s’ha organitzat el curs de càlculs senzills en el que es desenvoluparan petits càlculs d’estructura i fonaments.
Comprendrà principalment dels següents càlculs:
– Descens de càrregues
– Verificació de càrregues per entregar a empresa de prefabricats
– Verificació implantació plaques solars o fotovoltaiques. Comprovació de corretja metàl·lica.
– Càlcul de pòrtic metàl·lic i fonament.
No es calcularà estructura de formigó ni fusta.

Dirigit a
El curs està adreçat a enginyers, graduats i altres professionals de la construcció interessats en els càlculs senzills i les comprovacions.

Docent
Gemma Muñoz Soria
Arquitecte i arquitecte tècnic

Modalitat On line

Inscripció

Aforament: 25
Crèdits: 0
Hores: 9

Tarifes

Col·legiat: 90,00 €
No col·legiat: 120,00 €

Condicions de pagament i sol·licitud de bonificacions

Pagament mitjançant transferència:
1. L’import del curs s’haurà de fer efectiu, desprès d’haber realitzat la inscripció. No fer-ho comporta l’anul-lació de la inscripció i pèrdua de la plaça.
2. Les anul-lacions s’han de comunicar al departament de formació (cetill@enginyerslleida.cat) o telèfon 973232253. Les anul-lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans del inici del curs, comportaran la pèrdua del 50% del import, si és dins els últims 2 dies, o un cop iniciat el curs, la pèrdua serà del 100% del import.
3. El Col-legi es reserva el dret de modificar horaris, dates i continguts dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul-lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En el cas que el CETILL anul-li el curs, es retornarà l’import sencer del curs.
4. A nom de l’Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
5. Al compte ES28- 0081-0118-20-0001173925. Per l’import del preu estipulat per curs.
6. Indicant com a concepte: NOM DEL CURS i NOM i COGNOMS de l’alumne.

Curs  Càlcul senzill d'estructures (Online)